Monthly Archives: Desembre 2008

L’enfoc creatiu

Hi ha dos tipus d’enfoc el lògic i el creatiu.

Els sers humans sempre utilitzem l’enfoc lògic, i quan més grans ens fem més l’utilitzem. L’enfoc lògic és aquell al qual ens condueix la nostra costum de veure les coses, de la manera més simple, o de la manera més matemàtica, com si fos una fórmula.

En canvi, l’enfoc creatiu és aquell que ens permet mirar les coses d’una manera  diferent a la que estem acostumats. L’enfoc creatiu costa de fer-l’ho servir, però el podem potenciar.

En les reunions i en en treball en equip, és molt important tenir l’enfoc creatiu, ja que podem trobar sempre solucions diverses i sovint més bones o simplement diferents.

Aquest raonament es demostra els diversos exercicis que sempre s’utilitzen. En l’apartat d’exercicis en demostrarem alguns. 

 

Aquí va un enllaç d’una pàgina on podem trobar tècniques creatives i jocs per utilitzar en les reunions o en els equips de treball:

http://www.neuronilla.com/component/option,com_deeppockets/task,catShow/id,5/Itemid,70/

Anuncis

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

Les reunions

 

Els rols ja esmentats són molt importants alhora de realitzar les reunions de treball. Com ja hem vist el treball en equip pot ser un treball de qualitat, però sovint pot acabar ser una sessió innecessària, on no es produeix res.

Els rols tenen molt a veure amb que el treball en equip sigui bo, igual que en les reunions de treball.

Perquè una reunió de treball sigui fructífera, ha d’estar ben organitzada. 

La convocatòria és molt important, s’ha de fer amb antelació i s’ha de donar una ordre del dia, ja que això marcarà la dinàmica de la reunió. A més en una reunió sempre ha d’haver un torn obert de paraula.

 

A quin tipus de reunions podem assistir? (Hi ha diverses categories segons la finalitat. Aquí descrivim les més generals)

1.- Informatives: l’objectiu de la reunió consisteix a transmetre una informació a le s persones convocades.

2.- Formatives: L’objectiu és el d’aprofitar l’experiència o capacitat dels presents per aconseguir una formació mútua.

3.- Pressa de decisions: l’objectiu és de prendre una decisió després d’analitzar un tema. 

4.- Creatives: l’objectiu és el de generar idees originals per aplicar-les a diversos casos.

sala-reunions

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized

Rols d’equip

fashion

Un rol és la nostra particular tendència a comportar-nos, contribuir i relacionar-nos socialment.

El valor de la teoria dels rols d’equip és el de permetre a una persona en particular o a un equip, beneficiar-se del coneixement personal i d’aquesta manera adaptar-se a las exigències de l’entorn.

Existeixen diversos rols i cada persona adapta un o un altre depenent de la situació i també de la seva personalitat.

Així podem trobar diversos rols:

 – Rols de feines:

1. Iniciativa i activitat: Proposar solucions, exposar noves idees, intentar noves definicions d’un problema donat, emprendre novament el problema, nova organització del material.

2. Sondeig d’opinions: Intents d’adquirir dels membres determinades manifestacions afectives, que es refereixin a la clarificació de valors, propostes o idees.

3. Donar informació: Oferta de fets o generalitzacions. Unir la pròpia experiència al problema del grup per explicar determinats punts o processos.

4. Opinar: Manifestar una opinió o convicció sobre una o vàries propostes, en especial millor sobre el seu valor que sobre la base real.

5. Coordinar: Mostrar les relacions entre diverses idees o proposicions: intentar reunir idees o proposicions; intentar unir l’activitat de diversos subgrups o membres entre si.

 

 – Rols de manteniment i organització:

 

6.  Animació: Amabilitat, calor, disposició a respondre als altres; lloar els altres i a les seves idees; correspondre i acceptar les contribucions dels altres.

7. Mantenir límits: Intentar facilitar a un altre membre del grup la col·laboració fent-ho observar als altres. Per exemple: “No hem escoltat encara l’opinió de X sobre aquest tema” o “X voldria dir alguna cosa, però no ha tingut encara l’oportunitat”. Limitació del temps d’intervenció de cadascú, per així donar a tots una oportunitat de fer se sentir realment.

8. Obeir: Seguir les decisions del grup, acceptar reflexivament les idees dels altres i escoltar les, servir d’auditori durant la discussió del grup.

9. Expressar els sentiments del grup: 

Resumir quins sentiments es poden percebre dins del grup. Descriure les reaccions dels membres del grup, comunicar observacions i reaccions inconscients de determinats membres del grup davant d’idees o solucions expressades.

10. Reduir la tensió: Desviar, tranquil·litzar sentiments negatius mitjançant bromes, incloure una situació tensa en un context més ampli.

Aquests rols no estan distribuïts de cap manera sobre una mateixa persona, sinó que s’intercanvien entre els membres del grup.

 

 – Rols negatius:

11. Comportament agressiu: Treballar pel propi status, criticant o posant en ridícul a altres persones; manifestacions d’hostilitat envers el grup o membre aïllats; menysprear el valor personal o el status d’altres membres; intentar dominar constantment.

12. Bloquejar: Dificultar el desenvolupament ulterior del grup desviant lo cap a problemes marginals; oferir experiències personals que no tenen res que veure amb el problema present; argumentació obstinada sobre un únic punt; denegació d’idees sense considerar les per prejudicis afectius.

13. Confessar-se: Utilitzar el grup com a caixa de ressonància per sentiments o opinions purament personals, no orientades cap als objectius del grup.

14. Rivalitzar: Disputar amb altres sobre les idees més productives o millors, parlar constantment en la majoria de casos, fer el paper més important, apropiar se de la direcció.

15. Fer el pallasso: Cridar l’atenció, distreure, bromejar, fer imitacions o comentaris amb o sense gràcia per interrompre continuadament el treball del grup. També s’hi pot incloure fer quelcom per compte propi, passant del grup, per cridar l’atenció o demostrar les pròpies habilitats.

16. Retreure’s: Comportament especialment indiferent, passiu, limitat a les formes estrictes; somniar despert; fer disbarats; xiuxiuejar amb els altres; desviar se molt del tema.

 

En el treball en equip podem trobar altres rols i els podem adaptar a la feina:

 – Rols d’acció:

1.- Impulsor: reptador, dinàmic, treballa bé sota pressió, té iniciativa i coratge per superar obstacles.

2.- Implementador: disciplinat, lleial, conservador, eficient. Transforma les idees en accions.

3.- Finalitzador: esmerat, ansiós. Busca els errors i les omissions. Realitza les feines a temps.

 

 – Rols socials:

4.- Coordinador: madur, segur de si mateix. Aclareix les fites a aconseguir. Promou la presa de decisions. Delega bé.

5.- Investigador de recursos: extravertit, entusiasta, comunicatiu. Busca noves oportunitats. Desenvolupa contactes.

6.- Cohesionador: Cooperador, apacible, perceptiu i diplomàtic. Escolta i impedeix els enfrontaments.

 

 – Rols mentals:

7.- Cervell: Creatiu, imaginatiu, poc ortodox. Soluciona els problemes difícils.

8.- Monitor avaluador: Seriós, perspicaç, estratega. Percep totes les opcions. Jutja amb exactitud.

9.- Especialista: Només li interessa una cosa a un temps. Aporta qualitats i coneixements específics.

 

Diuen que una persona es pot identificar amb un rol. Jo no ho he pogut fer! M’identifico amb varis rols i sempre depenen de la situació en la que estic o amb el paper que haig de jugar.

Us identifiqueu amb algún dels descrits?

Deixa un comentari

Filed under Uncategorized